Uwzględnione kierunki: finanse i rachunkowość oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
5%
Publi- kacje
10%
Cyt.
8%
h-index
5%
1Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
10053.4010085.0010058.3988.9210033.0157.38100
2Uniwersytet Warszawski
Wydział Zarządzania
99.210092.6875.0018.0023.4432.3910010050.21100
3Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Ekonomicznych
98.510092.6810010.0057.8847.32010050.21100
4Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
75.825.1380.4975.0038.009.9951.8010053.8075.83100
5Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Ekonomii
56.735.8612.2075.0020.0099.4158.2010023.4830.9860.00
6Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Zarządzania
54.835.8612.2075.0030.0061.8951.6310023.4830.9860.00
7Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Finansów i Ubezpieczeń
48.29.9529.2750.0020.0020.2644.51047.9310080.00
8Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
48.024.3532.9375.0024.0046.6162.911009.0010.7620.00
9Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Finansów
45.828.5323.1775.0020.0027.8341.19069.639.0440.00
10Uniwersytet Łódzki
Wydział Zarządzania
44.324.3532.9375.0014.0055.2432.611009.0010.7620.00
11Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
42.819.9019.5175.0030.0036.0152.301008.079.7520.00
12Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
42.119.1115.8550.0024.0059.9152.05029.9747.0560.00
13Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
42.010.4720.7350.0024.0060.5636.5010017.4537.1440.00
14Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Nauk Ekonomicznych
39.119.9019.5175.0024.0010049.4808.079.7520.00
15Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
33.82.3612.2050.0020.0066.9387.441003.3100
16Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
31.22.3612.2075.0024.0053.8510003.3100
17Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Ekonomiczny
26.718.0620.7350.0014.0022.5124.8406.3917.3320.00
18Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
25.41.8328.0550.0010.0039.6342.8607.1510.4020.00
19Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno-Społeczny
23.30.5225.6150.004.009.3195.1400.9400
20Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania
20.90.268.5450.0010.0016.4867.5005.355.7820.00
20+Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
-0.2625.6125.004.0039.7226.050000
20+Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach
Wydział Zarządzania
-0.264.8825.004.0018.7045.090000
20+Społeczna Akademia Nauk
Wydział Zarządzania
-1.057.3275.004.0038.9542.370000
20+Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
-1.5717.0750.004.0023.3741.780000
20+Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wydział Finansów i Zarządzania
-1.0510.9850.004.0008.090000

Uwzględnione kierunki: finanse i rachunkowość oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna