Uwzględnione kierunki: ekonomia oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
10%
PKA wyróż- niająca
2%
Publi- kacje
10%
Cyt.
8%
h-index
5%
1Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
10010010085.0010046.3279.6110010.745.0588.89
2Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Ekonomicznych
80.471.3668.6710010.0045.9242.3701006.32100
3Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Ekonomii
72.573.8171.2475.0020.0078.8752.1110029.871.6555.56
4Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
54.064.3222.9075.0038.007.9346.381009.654.3055.56
5Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
52.653.4532.0775.0010.0035.2891.30010.181.5033.33
6Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Nauk Ekonomicznych
51.053.4532.0775.0024.0079.3444.30010.181.5033.33
7Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
50.955.1336.7275.0020.0022.4844.4610011.481.2633.33
8Uniwersytet Jagielloński
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
45.832.6221.5475.0040.0028.1839.801009.705.2055.56
9Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Ekonomii
40.013.6337.2575.0014.0041.8156.32010.036.7144.44
10Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
38.517.6118.0475.0024.0036.9856.321008.090.9322.22
11Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
37.77.357.4175.0024.0042.7289.53010.362.5744.44
12Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
35.67.357.4150.0020.0053.1178.2810010.362.5744.44
13Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
30.60.778.9950.0034.0010059.9101.873.7011.11
14Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
30.02.455.7975.0024.0057.0066.4700.311.8511.11
15Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
29.97.0412.8050.0020.0055.8444.8105.765.9055.56
16Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
29.61.535.7950.0030.0019.8910001.094.6311.11
17Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Prawa
29.11.234.8675.0010.0091.6241.301000.800.7411.11
18=Uniwersytet Gdański
Wydział Ekonomiczny
28.915.9316.1850.0010.0046.5247.2009.080.9622.22
18=Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
28.93.5213.9850.0024.0048.0532.6710014.483.7022.22
20Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
27.50.925.5250.004.004.7344.4900.5110011.11
21Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno-Społeczny
25.02.147.8750.004.007.3985.1805.604.2322.22
22Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji
24.67.357.4150.0010.0046.7532.52010.362.5744.44
23Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
24.202.5750.0014.0012.3691.6501.411.4811.11
24Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Ekonomiczny
22.90.775.1850.004.00090.4303.911.0611.11
25Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Agrobioinżynierii
22.004.7450.0014.0019.2969.5401.760.5311.11
26Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
21.44.447.8750.0010.0031.4438.3805.192.8822.22
27Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Ekonomii
20.71.3812.1550.004.00051.04010.231.5922.22
28Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Ekonomii i Zarządzania
20.31.232.2050.004.00036.98010.5020.2344.44
29Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania
19.91.234.8650.0010.0063.2334.4700.800.7411.11
30Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
19.70.6110.7250.0010.006.6342.96010.362.3611.11
31Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wydział Ekonomiczny
19.002.1150.008.0027.7152.0002.991.2311.11
32Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych
18.403.0175.004.0013.2119.411002.0600
33Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Ekonomiczny
16.53.988.7750.0014.0017.8622.2401.9800
34Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
15.602.4850.004.0018.5437.4100.821.2311.11
35Uniwersytet Opolski
Wydział Ekonomiczny
15.50.613.0150.004.006.8443.5304.4200
35+Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Wydział Humanistyczny
-00.7704.008.1478.2401.0200

Uwzględnione kierunki: ekonomia oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna