Studenci chcą dziś wiedzieć nie tylko, jaką wiedzę zdobędą na studiach, ale także – KTO będzie ją przekazywał. Dlatego ambitna uczelnia musi zabiegać o najlepszych pracowników naukowych, a następnie umieć ich zatrzymać.

aon

W gronie tych najcenniejszych dziś nierzadko są młodzi pracownicy naukowi, którzy choć nie mają tak bogatego dorobku jak ich utytułowani starsi koledzy, rekompensują to znajomością technologii, obyciem w najnowszych zdobyczach cywilizacji cyfrowej i biegłością w komunikacji społecznej. Niejednokrotnie łatwiej w ten sposób trafiają do młodzieży na studiach licencjackich i magisterskich, sprawiając, że ich ćwiczenia czy wykłady stają się dla słuchaczy ciekawsze. Młodość to również świeżość umysłu i swego rodzaju odwaga badawcza, która rzadziej zdarza się u utytułowanych profesorów.

Uczelnia to jednak instytucja o wielowiekowej historii, która oprócz wyprzedzania myśli technologicznej musi szanować swoją tradycję. Dlatego też zasadniczą formą doskonalenia przyszłych pracowników w Akademii Obrony Narodowej, tak jak i w każdej innej uczelni, jest ich udział w studiach trzeciego stopnia prowadzonych przez podstawowe jednostki organizacyjne. Podczas studiów każdy doktorant wspierany jest przez opiekuna naukowego lub przez promotora w pracy doktorskiej. AON zapewnia pomoc materialną najlepszym uczestnikom studiów doktoranckich.

Uczelnia wspiera też młodych naukowców poprzez organizowanie własnych konferencji i sympozjów oraz zapewniając uczestnictwo w przedsięwzięciach naukowych prowadzonych poza krajem. Dobrym zwyczajem jest włączanie młodych naukowców do zespołów prowadzących badania naukowe w ramach realizowanych projektów. Kandydat na doktora habilitowanego może także odbywać staże w zagranicznych ośrodkach naukowych, a nauczyciele akademicy będący żołnierzami uczestniczą również w służbie na stanowiskach w zagranicznych instytucjach wojskowych, głównie w dowództwach NATO. Aby zapewnić możliwość powiększenia dorobku naukowego, uczelnia umożliwia nauczycielom publikowanie materiałów w Wydawnictwie AON.

To jednak nie wystarczy. Wraz z dbaniem o rozwój naukowy Akademia organizuje i prowadzi na własne potrzeby wewnętrzny kurs doskonalenia dydaktycznego dla osób rozpoczynających działalność dydaktyczną, na którym młodzi nauczyciele zapoznają się z formami i metodami prowadzenia

zajęć dydaktycznych. Dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne są uwzględniane w ocenie nauczycieli akademickich, stanowiąc jednocześnie podstawę do wyznaczenia na kolejne wyższe stanowiska w strukturze podstawowej jednostki organizacyjnej.

Akademia Obrony Narodowej zapewnia też młodym naukowcom i doktorantom spoza Warszawy zakwaterowanie. To bardzo cenne wsparcie, które umożliwia przyszłej kadrze naukowej skupienie się na rozwijaniu wiedzy i badaniach.

Całość wysiłku ukierunkowanego na niesienie pomocy nauczycielom w sferze naukowej, dydaktycznej i logistycznej stwarza dobre warunki dla ich ogólnego rozwoju zawodowego.

Tak przemyślana struktura wspierania pracowników naukowych daje pożądaną równowagę między młodością i doświadczeniem, marszem ku przyszłości a szanowaniem tradycji. Dzięki temu uczelnie wciąż nie tylko kształcą młodzież i popychają świat do przodu, ale także wychowują, wspierając kulturę i zasady współżycia społecznego.

www.aon.edu.pl

© 2015 Perspektywy.pl   Edycja 2014 | O nas | Zastrzeżenia prawne | Reklama | Kontakt

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna

tvp regionalna