Najczęściej wskazywanymi obszarami kierunków studiów, z których pracodawcy zatrudniają lub potencjalnie zatrudniliby absolwentów, są kierunki społeczne (administracja i ekonomia), w dalszej kolejności techniczne (kierunki IT, inżynieria produkcji i inżynieria środowiska), humanistyczne (filologie, języki obce i językoznawstwo) oraz przyrodnicze (biotechnologia i ochrona środowiska).

rektor PW

W tegorocznym pomiarze dokonano zmian w zakresie techniki badawczej. Wywiady realizowano z użyciem dwóch metod badawczych (tzw. techniki mixed mode): wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviews, CATI) oraz ankiet on-line (Computer Assisted Web Interviews, CAWI). Taki zabieg umożliwił jednoczesne wykorzystanie zalet obydwu technik badawczych oraz zmaksymalizowanie efektów poznawczych. Dzięki temu usprawniono przebieg realizacji badania, została podwyższona standaryzacja badania poprzez redukcję tzw. „efektu ankieterskiego”, zminimalizowanie błędów wynikających z niepełnej percepcji respondenta (poprzez zaangażowanie nie tylko zmysłu słuchu, ale także wzroku), ale przede wszystkim umożliwiło zastosowanie złożonych pytań i kafeterii.

100lat PW logoPomiaru dokonano podobnie jak w ubiegłym roku na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie N=1800 przedsiębiorstw zatrudniających na podstawie umowy o pracę 20 i więcej pracowników. Został wykorzystany losowo-warstwowy dobór jednostek analizy. Podstawowym kryterium była wielkość zatrudnienia (w podziale na średnie, duże i wielkie przedsiębiorstwa) proporcjonalnie do ogólnej liczby pracujących zatrudnionych w wymienionych grupach podmiotów. Kolejnymi kryteriami selekcyjnymi były województwo i sektor działalności: produkcja, handel, usługi i administracja.

Najistotniejszą zmianą jakiej dokonano w tym pomiarze był sposób liczenia rankingu ogólnopolskiego. Zmiana ta wynikała z dwóch następujących przesłanek:

1) Konieczności skorygowania nieproporcjonalnie wielkiej siły marek dużych uczelni spowodowanych dużą liczbą kierunków studiów oferowanych przez nie, jak również dysproporcje wynikające z funkcjonowania części uczelni wyłącznie na rynkach regionalnych. W efekcie uczelnie o zasięgu lokalnym, mimo popularności, uzyskują niskie lokaty w rankingu ogólnopolskim, Aby zniwelować te różnice, dokonano korekty wskaźnika ogólnopolskiego za pomocą wskaźnika liczby oferowanych kierunków studiów oraz wskaźnika regionalnego.

2) Potrzeby uzyskania standaryzowanego, porównywalnego narzędzia pomiaru popularności uczelni wśród pracodawców.

Wprowadzenie nowego algorytmu liczenia pozwoliło na połączenie list uczelni akademickich i akademickich niepublicznych z magisterskimi i państwowymi wyższymi szkołami zawodowymi i stworzenie jednego standaryzowanego rankingu ogólnopolskiego a nie jak do tej pory dwóch oddzielnych.

Wyniki badania 2015

garlickiPracodawcy doceniają również uczelnie magisterskie oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe. W rankingach wojewódzkich (aż w dziesięciu z nich) placówki tego typu znalazły się w pierwszej dziesiątce najlepszych. Najwyższe miejsce w wojewódzkich rankingach udało się zająć Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim – drugie miejsce w lubuskim, Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy – czwarte miejsce w kujawsko-pomorskim oraz piąte miejsca Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku (kujawsko-pomorskie), Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach (podlaskie) oraz Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach (świętokrzyskie).

Uczelnie zajmujące wysokie lokaty w ogólnopolskim rankingu szkół wyższych są doceniane przez pracodawców nie tylko z województw, gdzie mieści się ich siedziba, ale również przez pozostałe. Uczelniami, które najczęściej pojawiały się w pierwszej piątce rankingów wojewódzkich, były Uniwersytet Warszawski – 12 razy, Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Warszawska – po 7 razy, Politechnika Wrocławska – 4 razy oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Uniwersytet Wrocławski – po 3 razy.

Większości uczelni zajmujących miejsca w pierwszej dziesiątce rankingu ogólnopolskiego udało się zachować czołowe miejsca w tegorocznym. Największym sukcesem, a zarazem awansem do grona dziesięciu uczelni cieszących się największym prestiżem wśród pracodawców, może poszczycić się Szkoła Główna Handlowa – awans z 12 na 2 miejsce, Warszawski Uniwersytet Medyczny – z 16 na 7 oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – z 17 na 8 miejsce. Miejsca w pierwszej dziesiątce straciły: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – spadek z 10 na 12, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – z 9 na 13 oraz Politechnika Poznańska – z 7 na 14. W pierwszej trójce udało utrzymać się Politechnice Warszawskiej (uzyskała ponownie pierwsze miejsce) oraz Uniwersytetowi Warszawskiemu (spadek z 2 na 3 miejsce). Poza podium spadła Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – spadek z 3 na 6 miejsce.

Badanie preferencji pracodawców zatrudniających absolwentów uczelni wyższych po raz kolejny zostało zrealizowane przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR. Faza terenowa badania odbyła się w dniach od 31 marca do 27 kwietnia 2015 roku.

Prof. dr hab. Jan Garlicki
dyrektor generalny
Centrum Badań
Marketingowych INDICATOR

indicator logo

Uwaga: W rankingu uwzględniane są wyniki badań z ostatnich trzech lat.

© 2015 Perspektywy.pl   Edycja 2014 | O nas | Zastrzeżenia prawne | Reklama | Kontakt

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna

tvp regionalna