7147 studentów podjęło naukę na Uniwersytecie Łódzkim w roku 1945 – pierwszym roku istnienia uczelni. Dziś UŁ może poszczycić się ponad 230 tysiącami absolwentów, wśród których jest wiele znakomitości ze świata polityki, biznesu i sztuki.

uni lodz

Rok 2015 jest dla Uniwersytetu Łódzkiego rokiem jubileuszowym. Z tej okazji zaproszono absolwentów uczelni na Światowy Zjazd Absolwentów. Zarejestrowało się na niego ponad 1000 osób!

Główne obchody uroczystości jubileuszowych odbyły się w dniach 21-24 maja, a ich centralnym punktem było przyznanie doktoratu honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego prof. Umbertowi Eco – światowej sławy semiologowi, filozofowi, mediewiście, powieściopisarzowi, eseiście, felietoniście, bibliofilowi, znawcy komunikacji społecznej i jednemu z najbardziej utytułowanych naukowców świata, doktorowi honoris causa kilkudziesięciu uczelni. Doktorat h. c. wręczono mu 24 maja w największej, mieszczącej ok. 500 osób, auli nowego Wydziału Filologicznego, na uroczystym posiedzeniu Senatu uczelni. Laudację wygłosił prof. Artur Gałkowski, szef Zakładu Italianistyki Katedry Filologii Romańskiej UŁ.

Jednym z recenzentów tego postępowaia był prof. Jarosław Płuciennik, prorektor UŁ, który powiedział:

logo uni lodz– Już w 1994 roku Eco został uznany za jednego z 50 najważniejszych współczesnych myślicieli. Klasyk a jednocześnie zawsze ucieleśnienie awangardy – mówił prof. Płuciennik. – To człowiek – uniwersytet, człowiek – księga, człowiek – biblioteka. Intelektualista multimedialny, wykształcony przez kulturę rękopisu i druku, przez uniwersytet i telewizję, amator starych ksiąg, ale zanurzony jednocześnie w nowych mediach i zdający sobie sprawę z nowoczesnych uwarunkowań życia intelektualnego. Jego nazwisko prawdopodobnie pochodzi od łacińskiego wyrażenia: ex caelis oblatus (dar niebios). Nadanie tego honorowego stopnia komuś, kto ma takich stopni już kilkadziesiąt, jest niewątpliwie zaszczytem dla uczelni. Cieszę się, że jestem recenzentem „daru niebios”, a Uniwersytet Łódzki może wpisać Umberta Eco na listę swoich honorowych doktorów.

A lista ta jest pełna znamienitych osób. Tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego wyróżniono między innymi: Tadeusza Kotarbińskiego, Konrada Jażdżewskiego, Karla Dedeciusa, Leszka Kołakowskiego, ks. Józefa Tischnera, Jana Karskiego, Andrzeja Wajdę, Kazimierza Dejmka, Margaret Thatcher, Władysława Bartoszewskiego, Jose Barroso, a ostatnio pisarza Amosa Oza i reżysera Krzysztofa Zanussiego.

Uniwersytet Łódzki powstał 24 maja 1945 r. Początkowo uczelnię tworzyło sześć wydziałów, w których zatrudnionych było 530 pracowników. Studia na UŁ rozpoczęło wówczas 7147 studentów, czyli prawie 13% wszystkich studiujących wtedy w powojennej Polsce.

Dziś uczelnia kształci około 43000 osób: 40000 studentów, 1500 doktorantów i 1500 słuchaczy studiów podyplomowych.

Do tej pory absolwentami Uniwersytetu Łódzkiego zostało prawie 230000 osób. Aktualnie na Uniwersytecie Łódzkim na kandydatów czeka ponad 120 kierunków wszystkich rodzajów studiów.

– Nasz Uniwersytet w ostatnich latach bardzo intensywnie się modernizował i rozbudowywał. Zakończyliśmy największe inwestycje, takie jak nowy Wydział Filologiczny, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Prawa i Administracji i jakość studiowania na UŁ znacznie się poprawiła. Teraz i w najbliższej przyszłości podejmujemy intensywne wysiłki zmierzające do przekształcenia naszej uczelni z uniwersytetu dydaktyczno-naukowego w uczelnię naukowo-dydaktyczną, stawiającą przede wszystkim na badania naukowe. Ogromne znaczenie ma także dla nas zwiększenie umiędzynarodowienia – w tym roku przekroczyliśmy liczbę 1500 cudzoziemców studiujących na naszej uczelni – mówi prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

www.uni.lodz.pl

© 2015 Perspektywy.pl   Edycja 2014 | O nas | Zastrzeżenia prawne | Reklama | Kontakt

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna

tvp regionalna