Metodologia
Rozwiń tabelę
2015 Nazwa uczelni '14WSKOcena przez kadrę akade- micką 40%Prefe- rencje praco- dawców 30%Publi- kacje 15%H-index 15%
1 Uniwersytet Warszawski1100100100100100
2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie271.1861.5484.5066.4075.00
3 Uniwersytet Wrocławski367.8810051.1433.6050.00
4 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu539.0915.3854.8134.9675.00
5 Uniwersytet Gdański437.4646.1528.9218.8050.00
6 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie734.5038.4628.3320.8050.00
7 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie1130.9223.0827.7914.0075.00
8 Uniwersytet Szczeciński628.1215.3811.5248.4075.00
9 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie827.127.6960.1115.0425.00
10 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie916.6030.7710.108.400.00
11 Uniwersytet Łódzki1414.740.0016.8439.6025.00
12 Politechnika Warszawska1014.610.0020.496.4050.00
13 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie1214.430.0017.7010.8050.00
14 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie2714.190.005.618.4075.00
15 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu1313.720.0023.6219.2025.00
16 Politechnika Śląska1613.510.0014.6310.8050.00
17 Uniwersytet Śląski w Katowicach2511.550.0020.8110.4025.00
18 Uniwersytet Rzeszowski159.7815.3810.104.000.00
19 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie239.520.0027.538.400.00
20 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie298.200.0011.836.0025.00
21 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie308.090.0014.060.8025.00
22 Uniwersytet w Białymstoku248.050.009.549.6025.00
23 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy177.690.0011.533.2025.00
24 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach06.960.008.893.6025.00
25 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie30+6.510.009.000.4025.00
26 Uniwersytet Zielonogórski216.180.005.894.4025.00
27 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach30+6.170.007.850.4025.00
28 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie285.020.0011.5310.400.00
29 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach204.650.002.820.4025.00
30 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach30+4.140.0013.790.000.00
30+ Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku30+-0.005.330.400.00
30+ Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi30+-0.004.210.000.00
30+ Akademia Ignatianum w Krakowie30+-0.003.091.200.00
30+ Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie22-0.0010.690.000.00
30+ Akademia Obrony Narodowej18-0.006.760.000.00
30+ Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu30+-0.004.510.000.00
30+ Politechnika Opolska30+-0.006.740.000.00
30+ Społeczna Akademia Nauk30+-0.004.770.000.00
30+ Uniwersytet Opolski30+-0.006.736.000.00
30+ Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu19-0.002.800.000.00
30+ Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej30+-0.004.200.000.00
30+ Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie26-0.007.010.000.00
30+ Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu30+-0.0011.530.000.00

Uwzględnione kierunki: administarcja oraz kierunki pokrewne

© 2015 Perspektywy.pl   Edycja 2014 | O nas | Zastrzeżenia prawne | Reklama | Kontakt

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna

tvp regionalna